Το καλάθι σας είναι άδειο. 
 

Καπναγωγός και Εξαρτήματα Διπλού τοιχώματος Ευθείας Ραφής - ATRITUBE CH-316-CE


Δύναμη Υπεροχής


Περιλαμβάνει καπναγωγούς και εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος. Είναι κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, πετρελαίου, φυσικού αέριου, ξύλου, pellet. 

Πλεονεκτήματα Ανοξείδωτης Καμινάδας Μονού Τοιχώματος AISI 316

•Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση. 
•Ανοξείδωτος αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 BA με πάχη ελασμάτων  0.50 mm και 0.60 mm
 Ορυκτοβάμβακας πυκνότητας 80 Kg/m3 και 120 Kg/m3 με πάχος 25 mm
•Συνδέσεις τεμαχίων με εκτόνωση των άκρων. 
•Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά DIN EN ISO: 9001: 2000-2008
•Πιστοποιημένο Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής ως προς τη Σήμανση CE, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1856-1:2009 & EN 1856-2:2009
•Πιστοποίηση MPA NRW. Η παγκόσμια εκτιμώμενη σφραγίδα ποιότητας που οφείλει τη φήμη της στην δοκιμή των υλικών όπως αυτή έχει επικρατήσει από τον γερμανικό οργανισμό πιστοποίησης NRW
•Πιστοποίηση DQS 
•Πιστοποίηση: ΙQNet 
•Πρώτες ύλες πους συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας. 
•Για όλα τα προϊόντα τηρείται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας. 
•Κάθε προϊόν έχει αυτοκόλλητο το οποίο πληροφορεί τον αγοραστή για όλες τις προδιαγραφές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν (πιστοποιήσεις, αντοχές, τοποθέτηση, κ.α.)  


Πλεονεκτήματα του ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L έναντι άλλων κραμάτων:

Το AISI 316L είναι ένα κράμα με εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και στην διάβρωση σε σχέση με άλ­λους τύπους ανοξείδωτου χάλυβα.

Καύσιμα όπως το ξύλο, το κάρβουνο ή τα pellet κακής ποιότητας δημιουργούν κατά την καύση τους ενώ­σεις ασθενών οξέων, που διαβρώνουν τα εσωτερικά τοιχώματα της καμινάδας. Τα καύσιμα αυτά εμπεριέχουν στοιχεία όπως το θείο (S), το χλώριο (CΙ)  και το άζωτο (Ν) τα οποία μετατρέπονται υπό συνθήκες σε αραιό θειικό, υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ, ενώσεις ιδιαίτερα βλαβερές για μία ανοξείδωτη καμινάδα. Η μεγαλύτερη περιεκτι­κότητα σε Νικέλιο (Ni), σε σχέση με άλλους χάλυβες, όπως οι AISI 202, AISI 304 και AISI 430 (ο συγκεκριμέ­νος χάλυβας δεν περιέχει καθόλου Νικέλιο), και η παρουσία του Μολυβδαινίου (Mo) καθιστούν το κράμα 316L περισσό­τερο αντιμαγνητικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό σχεδόν σε κάθε είδους διάβρωση.

Παράλληλα, η ανώτερη σύνθεσή του ανταποκρίνεται καλύτερα στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντο­νες μεταβολές αυτής, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση κι έχει πολλαπλάσια διάρκεια ζωής.

Ο AISI 316L είναι ο κύριος τύπος χάλυβα, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καμινάδων κάθε είδους καύσιμης ύλης σε όλο τον κόσμο. Η πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μίας καμινάδας από 316L σε συνδυασμό με την πλήρη συμμόρφωση ως προς την νέα, αυστηρότερη νομοθεσία, δικαιολογούν την αυξημένη του τιμή και δημιουργούν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους τύπους χάλυβα.


Μόνωση

80 Kg/m3

Αγωγός 1,00 m

Αγωγός 0,50 m

Αγωγός 0,25 m

CH-316/304-LP CE

CH-316/304-LP CE

CH-316/304-LP CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

o

o

o

o

Ø 100/150

o

o

o

o

o

o

Ø 130/180

o

o

o

o

o

o

Ø 150/200

o

o

o

o

o

o

Ø 180/230

o

o

o

o

o

o

Ø 200/250

o

o

o

o

o

o

Ø 230/280

o

o

o

o

o

o

Ø 250/300

o

o

o

o

o

o

Ø 300/350

o

o

o

o

o

o

Ø 350/400

o

o

o

o

o

o


Μόνωση

120 Kg/m3

Αγωγός 1,00 m

Αγωγός 0,50 m

Αγωγός 0,25 m

CH-316/304-LP CE

CH-316/304-LP CE

CH-316/304-LP CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

o

o

o

o

Ø 100/150

o

o

o

o

o

o

Ø 130/180

o

o

o

o

o

o

Ø 150/200

o

o

o

o

o

o

Ø 180/230

o

o

o

o

o

o

Ø 200/250

o

o

o

o

o

o

Ø 230/280

o

o

o

o

o

o

Ø 250/300

o

o

o

o

o

o

Ø 300/350

o

o

o

o

o

o

Ø 350/400

o

o

o

o

o

o

Καμπύλες Διπλού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής - ATRITUBE CH-316-CE®

                        

Καμπύλη Διπλού Τοιχώματος 90° και 45°  από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316/304 L, πάχους, 0,50mm και 0,60mm. Μόνωση 80 Kg/m
3 και 120 Kg/m3, με πάχος 25 mm.

 

 
 

 

 

Μόνωση

80 Kg/m3

Καμπύλη 90o

Καμπύλη 45o

CH-316/304-EL CE

CH-316/304-EL CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

o

o

Ø 100/150

o

o

o

o

Ø 130/180

o

o

o

o

Ø 150/200

o

o

o

o

Ø 180/230

o

o

o

o

Ø 200/250

o

o

o

o

Ø 230/280

o

o

o

o

Ø 250/300

o

o

o

o

Ø 300/350

o

o

o

o

Ø 350/400

o

o

o

o

Μόνωση

120 Kg/m3

Καμπύλη 90o

Καμπύλη 45o

CH-316/304-EL CE

CH-316/304-EL CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

o

o

Ø 100/150

o

o

o

o

Ø 130/180

o

o

o

o

Ø 150/200

o

o

o

o

Ø 180/230

o

o

o

o

Ø 200/250

o

o

o

o

Ø 230/280

o

o

o

o

Ø 250/300

o

o

o

o

Ø 300/350

o

o

o

o

Ø 350/400

o

o

o

o
Ταφ Διπλού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής - CH-316-CE®

Ταφ και Ημιτάφ από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316/304 L, πάχους, 0,50mm και 0,60mm. Μόνωση 80 Kg/m3 και 120 Kg/m3, με πάχος 25 mm.


Μόνωση

80 Kg/m3

Ταφ

Ημιταφ

CH-316/304-TA CE

CH-316/304-HT

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

o

o

Ø 100/150

o

o

o

o

Ø 130/180

o

o

o

o

Ø 150/200

o

o

o

o

Ø 180/230

o

o

o

o

Ø 200/250

o

o

o

o

Ø 230/280

o

o

o

o

Ø 250/300

o

o

o

o

Ø 300/350

o

o

o

o

Ø 350/400

o

o

o

o


Μόνωση

120 Kg/m3

Ταφ

Ημιταφ

CH-316/304-TA CE

CH-316/304-HT

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

o

o

Ø 100/150

o

o

o

o

Ø 130/180

o

o

o

o

Ø 150/200

o

o

o

o

Ø 180/230

o

o

o

o

Ø 200/250

o

o

o

o

Ø 230/280

o

o

o

o

Ø 250/300

o

o

o

o

Ø 300/350

o

o

o

o

Ø 350/400

o

o

o

o

Συστολή Ομόκεντρη Διπλού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής 316


Συστολή Ομόκεντρη Διπλού Τοιχώματος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316/304 L, πάχους, 0,50mm και 0,60mm. Μόνωση 80 Kg/m3 και 120 Kg/m3, με πάχος 25 mm.

Μόνωση

80 Kg/m3

Συστολή

CH-316/304-RE CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

Ø 100/150

o

o

Ø 130/180

o

o

Ø 150/200

o

o

Ø 180/230

o

o

Ø 200/250

o

o

Ø 230/280

o

o

Ø 250/300

o

o

Ø 300/350

o

o

Ø 350/400

o

o

 

Μόνωση

120 Kg/m3

Συστολή

CH-316/304-RE CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

Ø 100/150

o

o

Ø 130/180

o

o

Ø 150/200

o

o

Ø 180/230

o

o

Ø 200/250

o

o

Ø 230/280

o

o

Ø 250/300

o

o

Ø 300/350

o

o

Ø 350/400

o

o


Πώμα Καθαρισμού & Βάση Στήριξης Τριγωνική Διπλού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής - ATRITUBE CH-316-CE®

Πώμα Καθαρισμού με ορειχάλκινο ρακορ 1/2" από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L, πάχους 0,50mm και 0,60mm          

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Πώμα Καθαρισμού

CH-316-TFM CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80/130

o

o

Ø 100/150

o

o

Ø 130/180

o

o

Ø 150/200

o

o

Ø 180/230

o

o

Ø 200/250

o

o

Ø 230/280

o

o

Ø 250/300

o

o

Ø 300/350

o

o

Ø 350/400

o

o

 
 
 

Τριγωνική  Βάση Στήριξης AISI 316 L, πάχους 2,00mm

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Μόνωση

80 Kg/m3

Τριγωνική Βάση

CH-316-HWT CE

Διατομή

2,00 mm

Ø 80/130

o

Ø 100/150

o

Ø 130/180

o

Ø 150/200

o

Ø 180/230

o

Ø 200/250

o

Ø 230/280

o

Ø 250/300

o

Ø 300/350

o

Ø 350/400

o

 

Μόνωση

120 Kg/m3

Τριγωνική Βάση

CH-316-HWT CE

Διατομή

2,00 mm

Ø 80/130

o

Ø 100/150

o

Ø 130/180

o

Ø 150/200

o

Ø 180/230

o

Ø 200/250

o

Ø 230/280

o

Ø 250/300

o

Ø 300/350

o

Ø 350/400

o

 


Σημείωση:

Στις τιμές περιλαμβάνονται και οι στεγανοποιητικοί Δακτύλιοι από θερμοσιλικόνη Στις τιμές των Ταφ δεν συμπεριλαμβάνεται το Πώμα Καθαρισμού.

 

 

Πρόσθετες Επιλογές:

Καπναγωγοί με διαφορετικά μήκη μέχρι 1000 mm

Καμπύλες με διαφορετικές μοίρες

Συστολικά Ταφ
 
Έκκεντρες Συστολές

 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 49,
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Τ.Κ: 187-56,
ΤΗΛ: 210 4628117, FAX: 210-4630702
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρείτε μας στο χάρτη: