Το καλάθι σας είναι άδειο. 
 

Καπναγωγός Μονού Τοιχώματος Ευθείας Ραφής EX-316-CE

ATRITUBE EX-316-CE®

 
Περιλαμβάνει καπναγωγούς και εξαρτήματα ευθείας ραφής, μονού τοιχώματος. Είναι κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων απαγωγής καυσαερίων από λέβητες και εστίες, πετρελαίου, φυσικού αέριου, ξύλου, pellet. 
 
Πλεονεκτήματα Ανοξείδωτης Καμινάδας Μονού Τοιχώματος AISI 316
 
•Κολλήσεις με αυτογενή συγκόλληση. 
•Ανοξείδωτος αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 BA με πάχη ελασμάτων  0.50 mm και 0.60 mm
•Συνδέσεις τεμαχίων με εκτόνωση των άκρων. 
•Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά DIN EN ISO: 9001: 2000-2008
•Πιστοποιημένο Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής ως προς τη Σήμανση CE, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1856-1:2009 & EN 1856-2:2009
•Πιστοποίηση MPA NRW. Η παγκόσμια εκτιμώμενη σφραγίδα ποιότητας που οφείλει τη φήμη της στην δοκιμή των υλικών όπως αυτή έχει επικρατήσει από τον γερμανικό οργανισμό πιστοποίησης NRW
•Πιστοποίηση DQS 
•Πιστοποίηση: ΙQNet 
•Πρώτες ύλες πους συνοδεύονται με πιστοποιητικά ποιότητας. 
•Για όλα τα προϊόντα τηρείται η διαδικασία της ιχνηλασιμότητας. 
•Κάθε προϊόν έχει αυτοκόλλητο το οποίο πληροφορεί τον αγοραστή για όλες τις προδιαγραφές και τις πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν (πιστοποιήσεις, αντοχές, τοποθέτηση, κ.α.)  
 

 

Πλεονεκτήματα του ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316L έναντι άλλων κραμάτων:

 

Το AISI 316L είναι ένα κράμα με εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και στην διάβρωση σε σχέση με άλ­λους τύπους ανοξείδωτου χάλυβα.

Καύσιμα όπως το ξύλο, το κάρβουνο ή τα pellet κακής ποιότητας δημιουργούν κατά την καύση τους ενώ­σεις ασθενών οξέων, που διαβρώνουν τα εσωτερικά τοιχώματα της καμινάδας. Τα καύσιμα αυτά εμπεριέχουν στοιχεία όπως το θείο (S), το χλώριο (CΙ)  και το άζωτο (Ν) τα οποία μετατρέπονται υπό συνθήκες σε αραιό θειικό, υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ, ενώσεις ιδιαίτερα βλαβερές για μία ανοξείδωτη καμινάδα. Η μεγαλύτερη περιεκτι­κότητα σε Νικέλιο (Ni), σε σχέση με άλλους χάλυβες, όπως οι AISI 202, AISI 304 και AISI 430 (ο συγκεκριμέ­νος χάλυβας δεν περιέχει καθόλου Νικέλιο), και η παρουσία του Μολυβδαινίου (Mo) καθιστούν το κράμα 316L περισσό­τερο αντιμαγνητικό και ιδιαίτερα ανθεκτικό σχεδόν σε κάθε είδους διάβρωση.

Παράλληλα, η ανώτερη σύνθεσή του ανταποκρίνεται καλύτερα στις υψηλές θερμοκρασίες και στις έντο­νες μεταβολές αυτής, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την χρήση κι έχει πολλαπλάσια διάρκεια ζωής.

Ο AISI 316L είναι ο κύριος τύπος χάλυβα, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καμινάδων κάθε είδους καύσιμης ύλης σε όλο τον κόσμο. Η πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μίας καμινάδας από 316L σε συνδυασμό με την πλήρη συμμόρφωση ως προς την νέα, αυστηρότερη νομοθεσία, δικαιολογούν την αυξημένη του τιμή και δημι­ουργούν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους τύπους χάλυβα.

 

 

Αγωγός1,00m

Αγωγός0,50m

Αγωγός0,25m

EX-316-LPCE

EX-316-LPCE

EX-316-LPCE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø80

o

o

o

o

o

o

Ø100

o

o

o

o

o

o

Ø120

o

o

o

o

o

o

Ø130

o

o

o

o

o

o

Ø150

o

o

o

o

o

o

Ø160

o

o

o

o

o

o

Ø180

o

o

o

o

o

o

Ø200

o

o

o

o

o

o

Ø230

o

o

o

o

o

o

Ø250

o

o

o

o

o

o

Ø300

o

o

o

o

o

o

Ø350

o

o

o

o

o

o

 

 

 
 
 
 
 
 

Καμπύλες Μονού Τοιχώματος 90° & 45° ATRITUBE EX-316

ATRITUBE EX-316-CE®

 

Καμπύλη Μονού Τοιχώματος 90° από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316 L, πάχους 0,50mm και 0,60mm.

 

 

 

 

 

Καμπύλη 90o

EX-316-EL CE

EX-316-SR EL CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80

o

o

o

o

Ø 100

o

o

o

o

Ø 120

o

o

o

o

Ø 130

o

o

o

o

Ø 150

o

o

o

o

Ø 160

o

o

×

×

Ø 180

o

o

×

×

Ø 200

o

o

×

×

Ø 230

o

o

×

×

Ø 250

o

o

×

×

Ø 300

o

o

×

×

Ø 350

o

o

×

×

 

  

 

 

Καμπύλη ΜονούΤοιχώματος 45° από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα AISI 316 L, πάχους 0,50mm και 0,60mm.

 

 

 

 

 

 

 

Καμπύλη 45o

EX-316-EL CE

EX-316-SR EL CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80

o

o

o

o

Ø 100

o

o

o

o

Ø 120

o

o

o

o

Ø 130

o

o

o

o

Ø 150

o

o

o

o

Ø 160

o

o

×

×

Ø 180

o

o

×

×

Ø 200

o

o

×

×

Ø 230

o

o

×

×

Ø 250

o

o

×

×

Ø 300

o

o

×

×

Ø 350

o

o

×

×

 

Ταφ-Ημιτάφ Μονού Τοιχώματος 316

Ταφ και Ημιταφ Μονού Τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L, πάχους 0,50mm και 0,60mm

 

 

 

 

 

 

Tαφ

Hµιτάφ

EX-316-ΤΑ CE

EX-316-ΗΤ

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80

o

o

o

o

Ø 100

o

o

o

o

Ø 120

o

o

o

o

Ø 130

o

o

o

o

Ø 150

o

o

o

o

Ø 160

o

o

o

o

Ø 180

o

o

o

o

Ø 200

o

o

o

o

Ø 230

o

o

o

o

Ø 250

o

o

o

o

Ø 300

o

o

o

o

Ø 350

o

o

o

o


Συστολή Ομόκεντρη Μονού Τοιχώματος 316

Συστολή Ομόκεντρη Μονού Τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L, πάχους 0,50mm και 0,60mm 

Συστολή

EX-316-RECE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

Ø 100-80

o

o

Ø120-100

o

o

Ø130-100

o

o

Ø150-100

o

o

Ø150-130

o

o

Ø160-150

o

o

Ø180-150

o

o

Ø200-150

o

o

Ø200-180

o

o

Ø230-200

o

o

Ø250-200

o

o

Ø250-230

o

o
 
 
 

Πώμα Καθαρισμού & Βάση Στήριξης Μονού Τοιχώματος 316

 

Πώμα Καθαρισμού με ορειχάλκινο ρακόρ 1/2" από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L, πάχους  0,50mm και 0,60mm.

 

 

Πώμα καθαρισμού

EX-316-TFM CE

Διατομή

0,50 mm

0,60 mm

Ø 80

o

o

Ø 100

o

o

Ø 120

o

o

Ø 130

o

o

Ø 150

o

o

Ø 160

o

o

Ø 180

o

o

Ø 200

o

o

Ø 230

o

o

Ø 250

o

o

Ø 300

o

o

Ø 350

o

o

 

Βάση Στήριξης Τριγωνική από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 L, πάχους 2,00mm.

 

 

 

Τριγωνική Βάση

EX-316-HWT CE

Διατομή

2,00 mm

Ø 80

o

Ø 100

o

Ø 120

o

Ø 130

o

Ø 150

o

Ø 160

o

Ø 180

o

Ø 200

o

Ø 230

o

Ø 250

o

Ø 300

o

Ø 350

o

 

 

Σημείωση:

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται και οι στεγανοποιητικοί Δακτύλιοι από θερμοσιλικόνη Στις τιμές των Ταφ δεν συμπεριλαμβάνεται το Πώμα Καθαρισμού

Πρόσθετες Επιλογές:

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316 L
Πάχος χάλυβα 0,60 mm
Καπναγωγοί με διαφορετικά μήκη μέχρι 1000 mm
Καμπύλες με διαφορετικές μοίρες
Συστολικά Ταφ
Έκκεντρες Συστολές

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΧΑΣΚΟΣ Α.Ε.Ε.
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 49,
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Τ.Κ: 187-56,
ΤΗΛ: 210 4628117, FAX: 210-4630702
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βρείτε μας στο χάρτη: